Vi er ein privat helseklinikk i Ulsteinvik som tilbyr helseattestar, ultralyd-diagnostikk utført av erfaren radiolog.  2D/3D ultralyd for gravide utført av jordmor, kvinneleg gynekolog,  ernæringsfysiolog med meir.  Vi legg vekt på service og fleksibilitet for å imøtekome kundane sine behov.

Vi tilbyr

 • Hjerteundersøking hjå spesialist i hjertemedisin
 • Helseattest for sjøfolk hjå sjømannslege
 • Helseattest for offshorearbeid  hjå petroleumslege
 • Ultralyd utført av erfaren radiolog
 • Ultralydstyrt injeksjonsbehandling med kortison, hyaluronsyre og PRP
 • Ultralyd av gravide 2D/3D/4D
 • Kvinneleg gynekolog med m.a. ultralydundersøking, celleprøver m.m.
 • Celleprøver, svangerskapskontroll og 6-vekers kontroll hjå jordmor
 • Beintettheitsmåling
 • Førarkortattest
 • Reisevaksinering
 • Coronatest for attestar før reise og i forbinding med karantene
 • Ernæringsfysiolog 
 
 

   

 

 
 

Ultralyd for gravide

Ultralyd utføres av jordmor med vidareutdanning i ultralyddiagnostikk frå NTNU i Trondheim, og lang erfaring innan svangerskap- og fødselsomsorg. For å kunne bekrefte ein graviditet må ein være sikker på å sjå hjerteaksjon. Dette kan bekreftast med vaginal ultralyd frå veke 7.

Abdominal ultralyd kan som regel benyttast frå veke 12.

3D ultralyd er best i svangerskapsveke 23-28, men kan også utførast seinare om forholda ligger til rette. For å få gode bilder er ein avhengig av at barnet ligger med ansiktet vendt utover, at det er nok fostervatn rundt ansiktet og ingen armer, bein eller navlesnor foran.

Bildekvaliteten kan også begrensast av mors vev eler placenta. Gode 3D bilder kan derfor ikkje garanterast. Hvis leie ikkje endrar seg undervegs i undersøkelsen får du vanlige 2 bilder, og det gjerast uansett ein gjennomgang av anatomien, samt vurdering av vekst og fostervannsmengde.

Om undersøkelsen gir mistanke om sjukdom eller avvik blir du henvist vidare til spesialisthelsetenesta.

 

 

2D-ultralyd frå uke 12  

Fosteret sine organ er no ferdig danna. Det måler 52-64 mm, veg 20 gram og liknar ein liten baby. 

 •  Intrauteri intakt graviditet 
 •  Antal foster 
 •  Hjerteaktivitet 
 •  Spontane bevegelser 
 •  Graviditetslengde
 •  Morkakar si plassering 
 •  Mengde fostervatn 
 •  Bildeutskrift 
 •  USB minnepinne (+ kr. 100)  

 

2D og 3D / 4D-ultralyd frå veke 20 

 • Fosterundersøkelse 
 • Organstatus 
 • Uterus
 • Fostervatn 
 • Placenta 
 • Fostervekst beregnet ut fra ul-termin satt rundt uke 18 
 • Bildeutskrift 
 • USB minnepinne (+ kr. 100)  

 

 

Injeksjonsbehandling

PRP går ut på å benytte pasientens eget blodplasma og blodplater til behandling av ulike sjukdomstilstandar i ledd, muskler og sener.
Vi tilbyr to ulike produkter, med og uten Hyaluronsyre.
Behandlinga vert utført ultralydvegleda av radiolog.

 

Kortisoninjesjon for å redusre betennelsestilstandar i ledd og bindevev.

 

Hyaluronsyre er eit polysakkarid som er ein viktig del av bindevevet. Det finst også i leddvæske. Nyare studier viser at behandling med hyaluronsyre i smertefulle ledd som er ramma av slitasjegikt er ein effektiv metode utan alvorlige bivirkningar.

Ostenil inneheld høge nivå av konsentrert hyaluronsyre (HA) som etterlignar effekten av naturleg HA. Det gjenskapar nivåer av HA, som er naturleg redusert under utviklinga av slitasjegikt. HA er kjent for å kontrollere smerte og har viscoelastiske eigenskapar, som kan gi dempning og støtdemping i ledd. HA er også kjent for å bidra til å opprettholde normal væskebalanse i leddet og bidra til å gjenopprette normal leddfunksjon.

Behandling kan gjentas etter behov. Erfaringsmessig vil oppfølgande injeksjon kunne gi ytterligare bedring.

 

 

PRP-

 

Vi kan no tilby PRP injeksjon som behandlingsmetode, vi har allereie gitt denne behandlinga til fleire pasientar. Så vidt vi veit  er vi no einaste private instans som kan tilby PRP på Sunnmøre.

PRP står for “platelet-rich-plasma”. Det vert tappa blodprøve frå pasienten (8-10 mL), blodet vert sentrifugert før vi injiserer tilbake plasma (ca 5 mL) og blodplater i pasienten, på den aktuelle skadestaden (ledd, sene osb.). Injeksjonen vert gjort ultralydvegleia. Volumet kan fordelast på fleire lokalisasjonar hos same pasient.

Metoden har i talrike studier vist seg effektiv for ulike MSK-tilstandar. Best er dokumentasjonen for smertelindring ved gonartrose, samt ved lateral epicondylitt, patellær tendinopati og plantar fascitt, men også ved ulike andre tendinopatiar, enthesopatiar, artrose i andre ledd og ved ulike mindre (idretts-)skadar/ -rupturar er det vist gode resultat.

Metoden baserer seg på dei reparative effektane som oppstår lokalt av dei ulike vekstfaktorane og andre biologiske mediatorar som finst i blodplasma og blodplater. Desse stoffa vert oppkonsentrerte ved preparering (sentrifugering) av plasma. Samstundes separerer ein vekk det aller meste av raude og kvite blodlekamar, noko som er eit gode i denne samanheng. Behandlinga kan vert gitt som enkeltinjeksjon, eller inntil 3 injeksjonar med 1-3 månaders mellomrom. 

Vi tilbyr to ulike produkt for injeksjon; utan og med innhald av Hyaluronsyre (HA). Varianten med HA vert nytta  intraartikulært (typisk ved gonartrose), den uten HA injiserast i blautvev (td. sener/ tendinopatiar). Pasienten bør ikkje nytte NSAIDS første tida etter injeksjon.

 

Prisane våre er konkurransedyktige samanlikna med tilsvarande tilbod i dei større byane. Vi tek imot pasientar utan tilvising, men er takksame for tilvising frå legar og andre behandlarar som finn at deira pasient kan ha nytte av metoden. 

Ulike tilstandar kan gjera at ein ikkje kan sette PRP, mellom desse er ulike typar cancer (myelomatose, leukemi, lymfom), blødarsjukdom, alvorleg trombocytopeni, og graviditet/ amming.

Relevant litteratur: Fylgjande artikkel (som kan søkast opp gjennom Google Scholar) kartlegg effekt av PRP ved gonartrose, og gir også ei grei innføring i tenkt verkemåte for PRP og Hyaluronsyre:

 

Renevier , J-L et al.: Cellular matrix™ PRP-HA”: A new treatment option with platelet-rich plasma and hyaluronic acid for patients with osteoarthritis having had an unsatisfactory clinical response to hyaluronic acid alone: Results of a pilot, multicenter French study with long-term follow-up;   International Journal of Clinical Rheumatology (2018)

 

Om oss

Mimmi Kvalsund Ulstein

Dagleg leiar

  

Velle Kristian Espeland

Lege, spesialist i kardiolog. Overlege i hjertesjukdomar

Forebygging/risikovurdering for hjertesjukdom, utredning og behandling av symptom/sjukdom i hjertet og dei store blodårer i kroppen.

Grundig hjerteutredning tilbys gjennom samtale, klinisk undersøkelse, EKG, blodtrykk og ultralydundersøkelse av hjerte med visualisering av struktur og funksjon.

Henviser også videre til relevante undersøkelser når det er behov for det. 

Kristian Kolnes

Lege, spesialist i radiologi. Overlege i bildediagnostikk. 

Ultralydundersøkingar, injeksjonar med PRP, hyaluronsyre, kortison.

 

Arjan Christiansen

Lege, spesialist i radiologi. Overlege i bildediagnostikk. 

Ultralydundersøkingar, injeksjonar med PRP, hyaluronsyre, kortison.

 

 Sissel Hjelle

Lege, spesialist i gynekologi.

Underlivsundersøking med ultralyd, celleprøver, spiralinnsetting, og andre gynekologiske undersøkingar

 

Lena Hüttner

Lege, spesialist i gynekologi.

Underlivsundersøking med ultralyd, celleprøver, spiralinnsetting, og andre gynekologiske undersøkingar

 

Håvard Ramsli

Lege, spesialist i allmennmedisin

Sjømannslege

Petroleumslege

 

Torstein Bjørndal

Lege, spesialist allmennmedisin

Sjømannslege

Petroleumslege

 

Øystein Habostad 

Allmennlege, lang erfaring innan BHT og som sjømanns- og petroleums-lege. 

Sjømannslege

Petroleumslege

 

Linn Moe

Jordmor

Vidareutdanning innan ultralyd i svangerskap

Ultralydkontroll i svangerskap

 

Nina Iren Olsen

Jordmor 

Vidareutdanning innan kvinnehelse

Prevensjonsvegledning, 6-vekerskontroll, spiralinnsetting, cellerprøver, svangerskapskontrollar

 

Leiv Bjørndal

Allmennlege, tidlegare spesialist allmennmedisin, bedriftslege, sjømannslege og petroleumslege. 

Lang erfaring  innan muskel-skjelettlidingar og har dette som hovedområde.

Injeksjonsbehandling av m.a. ledd, senefester, slimposar, nerveblokkader og caudal epidural injeksjon for kroniske låge ryggsmerter. 

 

Kari Brandal

Ernæringsfysiolog, master i klinisk ernæring

Rettleiing om kosthold ved overvekt, irritabel tarm, og andre ernæringsrelaterte problemstillingar

 

 

Vi er plassert sentralt i Ulsteinvik og har pasientar frå heile Sunnmøre, inkludert Hareid, Herøy, Sande, Vanylven, Ørsta, Volda, Ålesund, Måløy, Nordfjordeid.

Prisliste

 

 

 

 

Prisar gjeldande frå 1.1.2023

 

Hjertelege

Konsultasjon med ultralyd av hjertet 2990 kr

 

Sjømanns- og offshorelege, allmennlege

Sjømannslegeattest 2490 kr

Sjømannslegeattest student 1790 kr vikar/sjølvbetalande 2290

Offshorelegeattest 2490 kr

Kombinert attest 2990 kr

Førerkortattest 1190 kr

Konsultasjon allmennlege 30min 1290 kr

Matrielltillegg ved injeksjon 200.-

Generell helsekontroll hjå allmennlege,  1490 kr

Caudal epiduralinjeksjon, rotblokkade o.l. 1500 kr + 250kr i utstyr

Ultralyd

Ultralyd (full sjekk) 2190 kr

Ultralyd organområde 1490 kr

Ultralyd enkelt organ 990 kr

Bentettleiksmåling 400 kr

Bentettleiksmåling m/frax 590 kr

Ultralydrettleia kortisoninjeksjon 1890 kr + 150kr i utstyr

Ultralydrettleia hyaluronsyreinjeksjon 2490 kr

Ultralydrettleia PRP injeksjon med hyaluronsyre 3990 kr

Ultralydrettleia PRP injeksjon utan hyaluronsyre 3490 kr

Gynekolog

Gynekologisk undersøkelse inkl. vaginal ultralyd og celleprøve 1790 kr

Tillegg ved behov for vevsprøve 250 kr

Jordmor

Ultralydundersøking t.o.m veke 11: 1400 kr

Ultralydundersøking f.o.m. veke 12: 1700 kr

 • USB minnepinne + kr. 100  

Undersøking med celleprøver  1090 kr + utstyr 150 kr

Materiell til tilleggsundersøkingar kjem i tillegg 

 

Kontakt oss


Telefon: (+47) 70 30 08 88
Adresse: Convexbygget 3.etg, Bjørndalvegen 7, 6065 Ulsteinvik

Sjå kart